Sodni tolmač za hrvaški, srbski in bosanski jezik

Kdo je sodni tolmač?

Sodni tolmač je uradno imenovana oseba, ki s pomočjo strokovnega jezikovnega znanja pri sodnih obravnavah in ostalih sodnih postopkih tolmači oz. prevaja govorjeno ali pisno besedo ali listine, kadar udeleženci v sodnem postopku uporabljajo jezik, ki ni uradni jezik sodišča. Pravne ali fizične osebe sodnega tolmača potrebujejo za prevode različnih listin kot so: potrdila o nekaznovanju, rojstni listi, spričevala, potrdila o izobrazbi, sklepi o dedovanju, sodni registri, bilance, itd.

Področje delovanja sodnih tolmačev

Sodni tolmač na podroćju izbranega jezika prevaja pisno ali govorno besedo iz slovenskega v tuj jezik (bosanski, hrvaški, srbski) in iz tujega v slovenski jezik, v vseh sodnih postopkih drugih postopkih kjer se zahteva prisotnost tolmača. Tolmači prevajajo na zahtevo sodišča, državnega organa ali fizične oziroma pravne osebe

Za vas prevajamo vsa besedila iz slovenskega v bosanski, hrvaški ali srbski jezik. Prav tako pa v slovenski jezik tolmačimo tudi dokumente iz bosanskega, srbskega ali hrvaškega jezika.

Naše dolgoletne izkušnje in obsežno znanje prava poskrbijo, da so naši prevodi kvalitetni, pravno veljavni in ustrezni ne glede na namen. Naše stranke, so zadovoljne stranke, ki se z veseljem vračajo.

Izbira sodnega tolmača z izkušnjami je pomembna

Sodni tolmači imajo podobno kot sodni cenilci in sodni izvedenci s strani ministrstva za pravosodje v skladu s slovensko zakonodajo zagotovljen poseben status. Za opravljanje nalog sodnega prevajalca za srbski, bosanski ali hrvaški jezik je potrebno obsežno znanje zakonodaje in izvrstno znanje tujega jezika.

Imenovanje tolmača je objavljeno v Uradnem listu, tolmača pa se po imenovanju vpiše v imenik tolmačev, ki ga v skladu z določili zakona vodi ministrstvo za pravosodje.

sodni tolmač bosanski hrvaški srbski jezik