Sodni prevodi

Sodni prevodi, ki jih opravlja izkušen sodni tolmač že od 15 € na stran 

Sodne prevode opravlja izkušen sodni tolmač in diplomirani pravnik Branko Nastić. Prevode opravljamo v Mariboru, Ljubljani, Celju in ostalih večjih mestih. Z uporabo hitre pošte, pa je dokumete potrebne za prevod mogoče dostaviti tudi iz drugih mest.

Sodni prevodi so prevodi, ki ji prevedejo zapriseženi sodni tolmači imenovani s strani Ministrstva za pravosodje. Prevodi določenih dokumentov morajo biti obvezno tudi sodno overjeni. Med takšne listine spadajo:

 • Prevodi diplom
 • Prevodi poročnih listov
 • Prevod potrdila o nekaznovanosti
 • Prevod izpisa iz sodnih registrov
 • Prevod spričevala
 • Prevod rojstnega lista
 • Prevod dokumentacije za prijave na javne razpise v tujini
 • Prevodi pravne dokumentacije

Kaj je potrebno za sodni prevod

Za overitev sodnega prevoda je potrebno predložiti izvrinik dokumenta in njegovo overjeno fotokopijo (to se najlažje uredi na upravni enoti). Sodni prevod je žigosan z žigom sodnega tolmača in na zadnji strani vsebuje izjavo tolmača, skupaj z datumom prevoda in podpisom. Prevedeni dokument in izvirnik se skupaj zvežeta v skupni dokument.

Sodni prevodi v bosanski, srbski ali hrvaški jezik

Za uporabo uradnih listin v Bosni, Srbiji ali na Hrvaškem je prav tako potreben ustrezen sodni prevod. Za vas uredimo:

 • Sodni prevod v bosanski jezik
 • Sodni prevod v srbski jezik
 • Sodni prevod v hrvaški jezik

Sodne prevode v srbski, bosanski ali hrvaški jezik vam tudi ustrezno sodno overimo.  Mogoči so tudi sodni prevodi iz bosanskega v slovenski jezik, hrvaškega v slovenski jezik in srbskega jezika v slovenski jezik.

Vse storitve opravimo v dogovorjenem času in kvalitetno. Sodne prevode je možno naročiti na področju Ljubljane, Maribora, Celja in ostalih večjih mest. Za prevzem v drugih mestih pa se je mogoče ustrezno dogovoriti.

Več o sodnih tolmačih si lahko preberete na strani ministrstva za pravosodje.

sodni tolmač bosanski hrvaški srbski jezik